Hej venner! En ny spændende sæson er på vej, og vi åbner vandet den 31/3-2024, hvis vejret tillader det. Husk, at der også indkaldes til generalforsamling i fælleshuset søndag den 7/4-2024 kl. 10.00. Vi glæder os til at se jer alle sammen og til at starte en fantastisk ny sæson sammen! her kommer dagsordnen :

Generalforsamling 2024


Indkaldelse til

Generalforsamling i HF Granholt

søndag D 07/4-2024 kl. 10.00 i fælleshuset, HF Granholt.

Foreningen er vært ved kaffe og rundstykker.

Dagsorden:

1.Velkomst ved formanden.

2.Valg af ordstyre og stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Revideret regnskab fremlægges, budget for 2024 fremlægges.

5. punkt vdr. nyt fællesareal omkring fælleshuset

6.Indkomne forslag:

7. Valg af bestyrelse.

Formand : Steffen Marquart er på valg modtager genvalg.

Sekretær: René Pedersen, er på valg., modtager genvalg

Best. Medlem: Åge Jensen er på valg, modtager genvalg.

8. Valg af1 suppleant.

9.Valg af2 revisorer.

10.Valg af revisor suppleant

11.Evt.

Forslag til generalforsamlingen skal afleveres til formanden senest den 31/3-24 eller på granholthf@gmail.com

AfslutningKære alle. 

Da sommeren er ved at gå på held og vintertiden atter truer, vil bestyrelsen gerne have lov til at invitere jer til lidt mad Lørdag D 29/10 kl 12-16 i fælleshuset. 

Der vil blive serveret 2 retter, burger med fritter og brunkål samt tøm køleskabet for drikkevare

Af hensyn til madlavning bliver vi nød til at vide hvad i har lyst til at spise. 

Vi vil også gerne hvis der er 2-3 stykker der vil hjælpe til med borddækning og maden. 

Efter spisningen hjælpes vi at med at gøre fælleshuset pænt og rent. 

Su D 22/10

Mvh bestyrelsen. 

P.S vandet bliver først lukket søndag den.30 kl 12
22/10 2023


Kære haveejere

Så er sæsonen ved at gå på hæld, det blæser og er koldt. Derfor vil vi i bestyrelsen sige tak for denne sæson, og lukke for vandet søndag den 29 oktober kl. 10.00.

Husk at tappe vand af, så der ikke kommer frost sprængninger.

Hvis du har lyst til en øl eller vand og en snak, kan man mødes ved fælleshuset.

TAK FOR I ÅR..


Mvh

Bestyrelsen

_____________________________________________________________________________________________


9/6 2023


hej 


Hej kolonister


Da der desværre er vist for lidt interesse for at hjælpe til med at lave Sct Hans, bliver dette aflyst i år.


MVH

Bestyrelsen hf Granholt

__________________________________________________________________________________


Hej alle.


Så ser vejrprognosen ud til at være på vores side. Vi forventer derfor at åbne for vandet lørdag D 15/4.

Husk at få lukket for jeres vand i jeres haver inden da. Derforuden vil der være en lille haverundfart.


Vh Bestyrelsen

________________________________________________________________________________27/3-23


Kære kollonister

Vedr. vand ser vi tiden an , da der stadig er frost.

Havevandringen blev udsat, da generalforsamlingen tog længere tid end forventet.


Der vil blive adviseret om nærmere datoer

mvh. Bestyrelsen


_________________________________________________________________________________8 marts 2023


Kære kolonihaveejere,


så nærmer tiden sig til en ny god sæson 2023 i HF Granholt, derfor sender vi denne invitation ud til den årlige generalforsamling, derudover vil vi gerne høre hvis der er nogen der har skiftet adresse - mail eller telefonnummer og hvis det er tilfældet vil vi gerne have det at vide på mail: granholthf@gmail.com således at vi får de rigtige oplysninger.

mvh

Bestyrelsen.


_____________________________________________________________________________________

 

Indkaldelse til

Generalforsamling i HF Granholt 

søndag D 26/3-2023 kl. 10.00 i fælleshuset, HF Granholt.

Foreningen er vært ved kaffe og rundstykker. 

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden.
 2. Valg af ordstyre og stemmetællere
 3. Minifordrag af Hadsten vandværk.
 4. Formandens beretning
 5. Det reviderede regnskab fremlægges, budget for 2023 fremlægges

 1. Indkomne forslag:
 2. Valg af bestyrelse.

Steffen Marquart er ikke på valg

John Kristensen er på valg, modtager ikke genvalg

Kasser: Preben Nielsen,  er på valg, modtager genvalg

Sekretær: René Pedersen, er ikke på valg. 

Best. Medlem: Åge Jensen er på valg, modtager genvalg.

 1. Valg af  1 suppleant.
 2. Valg af  2 revisorer.
 3. Valg af revisor suppleant
 4. Evt.

Forslag til generalforsamlingen skal afleveres til formanden senest den 19/3-23 eller på granholthf@gmail.com20 JANUAR 2023

Kære Kolonihaveejere.

 

Som i sikkert har hørt igennem flere medier, er der fundet pfas i snart alle kommuner, også Favrskov kommune. Efter muligt fund i kolonihaven i Hinnerup, har Favrskov kommune valgt at opsige alle i den pågældende have med bare 1 måneds varsel https://www.dr.dk/nyheder/indland/i-16-aar-har-jan-dyrket-groentsager-paa-tidligere-losseplads-i-mulig-pfas-forurening.

Da vi bor på et vandreservo

ir, skal vi tænke os ekstra meget om med vores gøren og laden, specielt Mht. Spildevand, sprøjtning osv. Højeste vandboring ligger kun 12,5 m under terræn. Det vil sige at alle former for afledning af spildevand SKAL forgå i samletank. Alle former for have-bassiner er forbudt. Endvidere vil bestyrelsen komme på havegennemgang i alle haver, da vi bliver nød til at holde et skærpet tilsyn. Dette skal ikke forstås, at vi er politi, men for at kommunen ikke finder anledning til at lukke vores kolonihave.

Vi henstiller at der bliver ryddet op, så det ser pænt og indbydende ud. Alt hvad der kan sive i jorden, det være sig ting som metaller, gamle havemaskiner der lækker olie osv. SKAL fjernes.

Vi vil komme på besøg søndag D 26/3. Hvis der findes ting som bestyrelsen finder tvivl om, må det undersøges og/eller fjernes.

 

Mvh Bestyrelsen

Så er det tid til en arbejdsweekend, derfor indkaldes der til at få malet og gjort rent i fælleshuset samt reetablering af ude arealer

Kære haveejere

Medlemmer fra have 

 10 - 12- 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 28 - 30 - 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62, bedes møde op ved fælleshuset lørdag den 27/8- 22 kl. 10.00 hvor fællesarbejdet vil blive sat i værk.

Medlemmer fra have

64 - 66 - 68 - 70 - 72 - 74 - 76 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 - 92 - 94 - 96 - 98 - 100 - 102 - 104 - 106 - 108 - 110 - 112 - bedes møde op ved fælleshuset  28/8 - 22 klokken 10.00 hvor fællesarbejdet vil blive sat i værk.

Arbejdet foregår i begge tilfælde fra klokken 10.00 til 14.00 afbrudt af en bid brød kl. 12.00

Bestyrelsen håber at alle møder op, det koster 100 kr i bøde ikke at møde op, i følge vedtægterne.

Vh bestyrelsen

ekstraordinær generalforsamling

Kære haveejere 

Der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling i HF Granholt Onsdag den 3 august kl. 17 i fælleshuset. 

Dagsorden: 

Velkomst ved Steffen M. Jensen have 66

Valg af ordstyre

Valg af stemmetællere

Ændring af ordensreglementet for haveforeningen Granholt.

 1.    tillæg til punkt 6. Vedr. Vand

a: brug af badebassiner er forbudt.

B: brug af vildmarksbade er forbudt

C: Havedamme er ikke tilladt

 2.    nyt punkt, punkt 7, vedr. støj..

a: Motordrevne redskaber må ikke bruges efter kl. 20.00 og udendørs børneleg må kun finde sted i tidsrummet 8.00 til 22.00

 3.    nyt punkt, punkt 8  ved. Fælleshuset

B: Bad i fælleshuset er ikke tilladt. 

Ved misbrug af fælleshuset inddrages nøglen.

Der udstedes skriftlige advarsler i henhold til ordensreglementet og efter anden advarsel er bestyrelsen bemyndiget til at benytte paragraf 7,2 i vedtægterne for foreningen.

4.     nyt punkt vedr. Parkering, parkering i haveforeningen er på eget ansvar,       buler og skader på køretøjer erstattes ikke.

Referat af ekstraordinær generalforsamling i HF Granholt, onsdag den 3 august kl. 17.00 i fællshuset.

Steffen Jensen have 66, startede med at byde velkommen, og gav ros for at der var mødt så mange haveejere op, herefter forklarede han grunden til denne ekstra ordinære generalforsamling som er at der er forskellige punkter i vores ordensreglement/vedtægter som trænger til at blive forklaret og revideret og ligeledes at nogle nye punkter skønnes nødvendige, for at vi kan have en god  andels haveforening.

Steffen gik videre med at foreslå Leif Byskov som ordstyre, hvilket Leif indvilligede i.

Leif kunne konstatere at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt og beslutnings dygtige.

Der var et spørgsmål om hvorfor indkaldelsen var midt i sommerferien, så alle ikke kunne være med, Steffen svarede at det var fordi der var kommet mange responser på de breve som var sendt ud, og også noget lidt træls respons, derfor fandt bestyrelsen det nødvendigt at få dem behandlet hurtigt. Der blev spurgt om hvorfor der ikke var indkomne forslag, og svaret er at til en ekstraordinær generalforsamling er det kun de faste punkter på dagsordnen der skal behandles. Det blev konstateret at den ekstra ordinære generalforsamling er indkaldt på lovlig vis.

Peter Steensgaard og Benjamin Brondbjerg blev valgt til stemmetællere, og Steffen forklarede at der kun er 1 stemme pr. havenummer.

Steffen gav ordet til ordstyren, som gav ordet til Preben, for at få en optælling af de fremmødte, Preben råbte havenumrene op og resultatet var at der var 27 haver repræsenteret.

Herefter gik vi over til behandling af punkterne på dagsordnen.

Punkt 1. Tillæg til punkt 6 i ordensreglementet vedr. vand

a. brug af badebassiner er forbudt: Steffen forklarede at vi alle betaler det samme i haveleje, og hvis der er nogle i haveforeningen der bruger vand til havebassiner, så kommer prisen til vand til at blive noget højere, som alle så kommer til at betale for. Derudover må man ikke hælde vandet ud på græsset igen, hvor der evt. er kemikalier i. Steffen forklarede at vi har nogle vedtægter som alle gerne skal overholde.

Der var meget snak om brug af vand i foreningen og alle var enige om at det skal uddybes, hvordan man bruger det, og at man derfor skal komme med forslag til vedtægtsændringer til næste kommende generalforsamling. Der var forslag om man selv kunne betale for det vand man bruger, men det er helt umuligt at have vand ur på grund af vinter lukning. B:  Brug af vildmarksbade er forbudt

C: Havedamme er ikke tilladt: Der var spørgsmål om man ikke kan bruge sit regnvand, men en sådan vil udtørre, så den må man ikke have, et lille fad med vand til insekterne er tilladt. Opsamlings tank er jo tilladt men vandet er kun til vanding i haven, ikke til bassiner, havedamme og vildmarksbade. Der er lagt op til at man kan komme med ændringsforslag til nuværende punkter i vores regelment i haveforeningen, til næst kommende generalforsamling.

Punkt 2:nyt punkt 7, vdr støj: a: brug af motordrevne redskaber må ikke bruges efter kl. 20.00 og udendørs børneleg må kun finde sted i tidsrummet 8.00 til 22.00. Man må ikke gå ude om natten og klippe hæk, støjende maskiner må ikke bruges efter kl. 20.00. Det er almindelig pli at man ikke støjer efter kl.20.00

Der var spørgsmål om det ikke var for tidligt at man ikke må bruge maskiner efter 20.00. Det skal præciseres hvordan og hvilke maskiner og hvilken støj og leg der skal være tilladt. Man starter heller ikke maskiner  tidligt om morgnen, man må finde et andet tidspunkt, hvis der skal bruges maskiner. Der er enighed om at punktet skal præciseres som forslag til næst kommende generalforsamling, således at der kan stemmes om det. 

Punkt 3: Nyt punkt, punkt 8 vedr.  fælleshuset a: børn under 15 år skal være ifølge voksne hvis de skal benytte fælleshuset. b, bad i fælleshuset er ikke tilladt. Ved misbrug af fællehuset bliver nøglen inddraget.

Der udstedes skriftlige advarsler i henhold til ordensreglementet og efter anden advarsel er bestyrelsen bemyndiget til at benytte pargraf 7,2 i vedtægterne for foreningen. Steffen forklarede at grunden til at børn skal være ifølge med voksne, er at fælleshuset ikke bliver gjort rent når der har været børn der. Bad i fælleshuset er ikke tilladt fordi vandet går lige i opsamlingstanken og det bliver hurtigt dyrt, hvis det bliver opdaget bliver nøglen inddraget. Der var enighed om at reglerne er okay. Men forslag til ændringer er jo stadig velkomne til næste generalforsamling. Der var også enighed om at det er forældrenes ansvar at børn forlader fælleshus toilettet og gulvet i ordentlig stand. De her nævnte regler  on fælleshuset skrives som en henstilling indtil næst kommende generalforsamling. Der blev talt lidt om en ordning, hvor der er nogen der kommer og gør huset rent, men det hurtigt for dyrt, så det må være brugernes eget ansvar at bruge fælleshuset. Der var også lidt tale om fortolkningen af reglerne om bestyrelsens ret til at lave regler i vedtægterne. Der var også lidt undren over at nogen ikke rigtigt kan forenes med bestyrelsens arbejde, på trods af at man selv har valgt bestyrelsen. Omvendt er der også nogen der har respekt for det arbejde bestyrelsen laver. Steffen forklarede, at han gerne vil forstå hvad det er for klager som der kommer ham for øre, og derfor er man nød til at lave nogen ordensregler.

Punkt 4: Nyt punkt vedr. parkering, parkering i haveforeningen er på eget ansvar, buler og skader på køretøjer erstattes ikke. Der var spørgsmål om at hvis man ikke har mulighed for at flytte sin bil, for eksempel ikke er hjemme når der skal slåes græs. Men man må ikke parkere på stierne, fordi så kan brandvæsen og ambulancer ikke komme frem. 

a: børn under 15 år skal være ifølge voksne hvis de skal benytte fælleshuset.

Med hensyn til skader ved græsslåning, så skal Peter have en titel og så skal der varsles dagen før han slår græs, så er det folks eget ansvar hvor deres biler holder, og deres egen forsikring skal dække hvis der er skader på deres bil. Tænk hvis Peter ikke kom og slog græs, så skulle alle selv slå deres græs uden for deres matrikel. Der var spørgsmål om at hvad man skal gøre hvis der ikke er plads til flere biler på p pladserne og om hvem der skal have dispensation til at holde hvor. Der kan sendes forslag til næste generalforsamling om parkering.

Steffen sagde at var rigtigt glad for det store fremmøde, og at bestyrelsen får reglerne skrevet mere tydeligt, han sluttede af med at vi jo alle bor her……..

Ny mailadresse

Kære haveejere, vi har fået oprettet en mailadresse hvor du kan komme i kontakt med bestyrelsen, så hvis du har et eller andet til bestyrelsen i HF Granholt så kan det skrives til 

Parkering

11/06/22

Til beboerne i haveforeningen Granholt

Peter gør alt for at dette ikke sker men kan ikke tages til ansvar for disse uheld, og der opfordres til at man flytter sin bil når man ser/hør at der skal slåes græs. 

Mvh

Bestyrelsen

Sct. Hansfest i HF Granholt

Da der desværre har været et par episoder med stenslag på biler og bilruder, når Peter har været rundt og slå græs, har bestyrelsen haft en samtale om dette og er kommet frem til at det er for dyrt at foreningen skal betale for disse uheld, man er selv ansvarlig for hvor ens bil holder når Peter kommer forbi med plæneklipperen, man kan altså ikke påregne at få erstatning hvis man får et stenslag på grund af græsklipning.

Sct. Hansfest I  HF Granholt

🙂

torsdag den 23 juni fra kl.18.00

Husk at hækkene skal være klippet inden

Der vil være kaffe og kage, pølser fra grillen og øl og vand til ...............

Bålet bliver tændt kl. 20.00

Sang: “vi elsker vort land”

Kære have folk

5/4/22

Selvom at det er godt vejr lige nu, så er der desværre stadig udsigt til nattefrost, derfor er det besluttet at vi ikke åbner for vandet, så vi må have tålmodighed lidt endnu. Men fortvivl ikke fælleshuset er blevet åbent.............og et er sikkert vandet bliver åbnet en søndag kl.10.00 så hold venligst din vandhane lukket fra nu af :-)

Kære havefolk

Vandet bliver åbnet onsdag den 13/4-22 Kl. 10.00

Husk at lukke for dine vandhaner, så vi undgår vandspild.

mvh

Bestyrlsen

Kære Haveejere

Så er det ved at være sæson for havearbejde og des lige, derfor åbnes vandet 

søndag den 27 marts klokken 10.

Hvis vejret tillader

  Du bedes huske at lukke for din vandhane således at vi undgår vandspild

Du ønskes en rigtig god sæson i HF Granholt.